اعلام شرایط فروش فوق العاده و پیش فروش یکساله کوئیک دو رنگ (R)