اولین طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو در سال جدید - اردیبهشت 99