اولین طرح فروش محصولات سایپا در سال جدید - اردیبهشت 99