برای دنا پلاس توربو اتوماتیک، جلو آمپر ارتقا یافته ساخته شد