عرضه 6 گروه خودرو در طرح پيش‌فروش عادی آبان‌ماه ايران خودرو